Sinds 2000 werk ik als Relatietherapeut,Therapeut en Coach.
Mijn opleiding heb ik gevolgd bij het INLPT (Internationaal NLP Trainers Association) erkend opleidingsinstituut Phoenix in Utrecht. Ik heb een medische achtergrond en heb hierin jaren gewerkt als docent. Om als therapeut optimaal te functioneren blijf ik mezelf ontwikkelen. Ik volg nascholing, intervisie en supervisie. Mede daardoor blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Ik geef ook relatie /therapie/ coaching in het Engels en Duits.
Expat-Couple-Therapy.

Ik baseer mijn aanpak o.a. op onderstaande internationaal gehanteerde en geaccepteerde methoden met zeer positief resultaat.

EFT
Emotionally Focused Therapy is een hele succesvolle manier om je door een moeilijke periode in je relatie te loodsen. Deze methode is bewezen effectief gebleken en vindt zijn vlucht over de wereld. EFT is een nieuwe vorm van relatietherapie om beter met elkaar te communiceren en weer een hechtere en veilige relatie te krijgen. Eerlijk te zijn over je gevoelens. Leren omgaan met emoties in een relatie, is goed te leren als je wilt. Op die manier ontstaat er veiligheid met elkaar en zal een relatie echt tot bloei kunnen komen. Je bent niet meer bang om eerlijk tegen elkaar te zijn. Je leert weer te zeggen wat je nodig hebt, je verlangens en je behoeftes.

NLP
Neurolinguïstisch programmeren richt zich op het maken van een nieuw belevingskader teneinde de betekenis van een negatieve ervaring te veranderen met het doel om gedragsverandering in gang te zetten.

Rationeel-emotieve therapie (RET)
Directe confrontatie met de irrationele denkwijze of overtuiging die aan bijvoorbeeld sociale angsten of onzekerheid gekoppeld is.

Transactionele analyse
Richt zich op een duidelijker, volwassener en realistischer houding ten opzichte van het leven.

Familie Opstellingen
Met Familie Opstellingen kijk je naar oorzaken die in de familiesfeer of opvoeding liggen. Door op een andere manier daar naar te kijken, zul je heel anders in het leven komen te staan.